firestarter.nu

Over Sarah

Sarah Klein Haneveld

Ik ben Sarah Klein Haneveld, 47 jaar, woonachtig in Zuid-Limburg sinds 2008. Met 24 jaar ervaring in de volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling en zorg heb ik mij ontwikkeld tot een expert in stedelijke vernieuwingswijken en in datgene dat nodig is om deze verder te brengen: een doortastende integrale aanpak van wonen, zorg, veiligheid, werk en onderwijs, samenwerking en eigenaarschap van lokale partners ter plekke en een gefocuste, doortastende aanpak gericht op participatie, inclusiviteit en eigenaarschap.

Daarnaast heb ik de laatste jaren veel mensen mogen coachen die op zoek zijn naar een sparring partner op zakelijk of privé gebied om orde te scheppen, koers te bepalen, balans te vinden of hun eigen leiderschap steviger neer te zetten.

Met Firestarter.nu verbind ik mijn liefde voor inhoud en strategie met mijn liefde voor mensen. Graag start ik het vuur van inspiratie en bezieling, zowel bij organisaties als bij individuen.

‘’Ik word vaak omschreven als een inspirerend, progressief, ondernemend maar ook sensitief persoon, sterk op strategische visie, communicatie, creativiteit, professionaliteit, resultaatgerichtheid en het benutten van talenten.

Wat ik belangrijk vind: inhoudelijke visie en ideeën, open en echt contact met mensen zonder oordeel, oprechte en authentieke inhoudelijke advisering, transparante en open werkhouding.’’

Werkervaring, inhoudelijke specialisatie

De kern van mijn werk bestaat uit een combinatie van scherp strategisch advies, resultaatgerichtheid en mensgericht leiderschap.

Dit doe ik met veel bevlogenheid en voortvarendheid tegelijk inspelend op stakeholder belangen, politieke gevoeligheden, de brede integrale context en intermenselijke samenwerking

In mijn loopbaan heb ik afwisselend voor overheden, grote consultancybureaus (Twynstra Gudde en Ecorys) en als eigen baas gewerkt. Op inhoud heeft de focus altijd gelegen op stedelijke vernieuwingsgebieden en de mensen die daar leven, omdat het altijd mijn drijfveer is geweest om juist voor die mensen kansen en levensomstandigheden te verbeteren.

Ik heb ruime ervaring met het werken met en voor bestuurders.

Opgeleid als sociaal geograaf aan de Universiteit Utrecht heb ik veel ervaring op het vlak van strategie, programma management en procesregie bij uiteenlopende stedelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. Gestart als inhoudelijk adviseur met de nadruk op volkshuisvesting (Kolpron – nu Ecorys), daarna tien jaar werkzaam geweest als management consultant en project- en procesmanager in de stedelijke herstructurering (Twynstra Gudde, later eigen bureau Inspires Management). Daarnaast ben ik zes jaar werkzaam geweest bij de overheid, twee jaar bij de gemeente Utrecht als integraal programmamanager op wijkniveau en vier jaar als bestuursstrateeg voor het College van GS bij de provincie Limburg voor de dossiers volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling. Ook in het sociaal domein heb ik inmiddels ervaring als procesregisseur of kwartiermaker.

Vanuit Firestarter Organisatieadvies werk ik inmiddels zes jaar aan het opstarten, vorm en inhoud geven aan samenwerkingsprocessen tussen partijen. Een heldere strategie gecombineerd met slimme organisatie gericht op vertrouwen en heldere afspraken. Daarnaast werk ik één dag per week als coach, geef ik yogales en organiseer ik meditatieworkshops. en stiltedagen.

Afgeronde Opleidingen

  • Universiteit Utrecht drs Sociale Geografie van Ontwikkelingslanden 1993-1997
  • Universiteit Utrecht drs Planologie 1993-1997
  • Leergang Coach, Schouten Nelissen 2015
  • Twynstra Gudde Ontwikkelprogramma, over project- en programmamatigwerken, communicatie- en beinvloedingsstijlen, feedback, karakterstructuren Jung (Insights/ MyersBriggs ed) 2000
  • Opleiding Procesmanagement bij gebiedsontwikkeling 2001
  • Workshops Mindfulness, NLP, Psychonometrie, Intuïtieve Ontwikkeling, De kracht van Intentie, Yogamassage 2008-2014
  • Yin Yoga Teacher Training, De Nieuwe Yogaschool, 2019/2020
  • Meridian-based Yin Yang Vinyasa Yoga, Stillness in Yoga, 2020/2021

Firestarter Organisatieadvies

Firestarter Organisatieadvies heb ik in oktober 2015 opgericht. Vanuit Firestarter werk ik samen in een netwerk van gelijkgestemde professionals die elkaar aanvullen, ondersteunen en als sparring partner fungeren. Bij Consultancy, Samenwerkingsprocessen, Trainingen en Heisessies. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe verbindingen en aanvullende expertise. Mocht je kansen zien in een samenwerking, neem graag contact op!

IMG_5122

Vrijdenker – Inspirator – Vernieuwer – Strateeg – Mensenmens – Reiziger – Levenscoach