firestarter.nu

14 december 2021

Nieuwe nevenfunctie

Leuk om Bestuurslid te zijn geworden van Stichting Kringloop Beheer!

Een ideële stichting die zich richt op het aanjagen van projecten met een maatschappelijke impact.

Voor kwetsbare maatschappelijke doelgroepen en op het gebied van duurzaamheid.

Ken jij een project of initiatief gericht op re-integratie of verduurzaming die een zetje in de rug kan gebruiken? meld je bij ons!

www.http://www.stichtingkringloopbeheer.nl

Be the first to comment.