firestarter.nu

Consultancy

Firestarter.nu is organisatieadviesbureau

Heeft u een snelle strategische denker en doener nodig? een stevige interim-directeur en people manager scherp in strategische vraagstukken? of heeft u een kwartiermaker, integrale regisseur of verandermanager nodig voor de opstart-/ initatieffase van uw project? onconventionele, creatieve oplossingen voor complexe vraagstukken? iemand die leiderschap toont, focus brengt in een veelheid aan belangen en projecten, koers bepaalt, regie voert, en mensen bij elkaar brengt, om te komen tot een heldere visie en effectieve samenwerking?

Met Firestarter Consultancy breng ik u 24 jaar expertise in de volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing en integrale advisering over complexe stedelijke en regionale projecten en programma’s. Maatschappelijk gedreven werken aan kwetsbare gebieden in stad of regio. 

Van droom naar daad. Van vonk tot vuur. Bezieling en zakelijkheid. Inspireren, Omdenken, Kantelen, Kwartiermaken, Bevlogen.

Werkzaam voor (semi)overheden, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen.

Missie Firestarter.nu

Met Firestarter.nu is mijn missie het bijdragen aan een inclusieve maatschappij waar voor iedereen plek is. Hiertoe werk ik graag aan de ontwikkeling en vernieuwing van mensen en gebieden. In een maatschappij waar gezorgd wordt voor kwetsbare mensen en voor achterstandswijken. Waar gewerkt wordt aan het bieden van kansen en aanwakkeren van nieuwe energie en inspiratie ook daar waar het niet vanzelf gaat. Zodat het vuur niet dooft maar nieuwe vonken ontstaan met hoop op een fijne toekomst.

Visie Firestarter.nu

Mijn visie is dat maatschappelijke ontwikkelingen vragen om authenticiteit, openheid, inclusiviteit en verbindend leiderschap. Een nieuwe koers is nodig, zowel qua inhoudelijke focus als qua manier van werken: leiderschap en samenwerking. Leiderschap dat zich kenmerkt door flexibiliteit, openheid en lef om veranderingen door te zetten en keuzes te maken. Samenwerken in openheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid en tegelijk doelgericht.

“inspiratie, visie, strategie, vernieuwing”