firestarter.nu

14 oktober 2016

Hoe staat het met het vuur in uw organisatie?

Na een lange warme zomer is de herfst nu echt ingetreden. Tijd voor verandering. De bladeren verkleuren, buiten wordt het koud, heeft u de open haard al aan gehad? En hoe staat het met het vuur in uw organisatie? Als ”Firestarter” help ik managers, bestuurders en professionals in de volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling en openbaar bestuur bij het opnieuw starten van hun vuur, om met hervonden creativiteit en inspiratie heldere ambities, nieuwe focus, vuur en bevlogenheid in de  organisatie terug te brengen.

Als strategische sparringpartner of procesbegeleider lever ik strategie-, ambitie- en visiedocumenten, ondernemingsplannen, beleidsvernieuwing, ”Firestarter trainingen” en brainstormsessies. Ook doe ik procesbegeleiding van complexe trajecten met veel stakeholders en belangen en executive coaching.

Mijn aanpak kenmerkt zich door een combinatie van bezieling en zakelijkheid. Door het stellen van de juiste strategische vragen, een heldere omgevingsanalyse, een frisse blik, scherpe analyse op de inhoud en een daadkrachtige aanpak daag ik u uit stil te staan bij uw drijfveren, creativiteit en raison d’etre als organisatie, in een open en voortvarend proces van co-creatie.

Ik werk met het door mij ontwikkelde ”Firestarter model” http://www.firestarter.nu/firestarter-model of hanteer een aanpak op maat.

Interesse? ik kom graag uw vuur aanwakkeren! http://www.firestarter.nu/contact

img_0040hs7_4895