firestarter.nu

Markten, Expertise, Portfolio

Markten

Mijn werkgebied is de(semi)overheid, openbaar bestuur, volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing, sociaal domein (zorg- en onderwijsinstellingen).

Expertise

Mijn expertises zijn interim-bestuurder, interim-directeur, strategie, directievoering, procesregie, programma- directie/management.

Opdrachtenportfolio

Firestarter.nu 2015 – nu

 • Interim Directeur-Bestuurder Woningcorporatie Maasvallei Maastricht, in opdracht van RvC Maasvallei, 15 juni 2022 – heden
 • Adviseur Bewonersnetwerk Heugemerveld inzake Gebiedsvisie en Samenwerking met gemeente, in opdracht van Gemeente Maastricht, (dec 2021- heden)
 • Projectmanager Locaties Maatschappelijke Opvang Dak- en Thuislozen en Noodopvang Eindhoven, via Twijnstra Gudde Interim Management in opdracht van Gemeente Eindhoven (sept 2021 – heden)
 • Toekomststrategie Corporate Strategy, in opdracht van voormalig Raad van Bestuur Stichting Kringloopbeheer Roermond (dec 2020 – juli 2021)
 • Programmamanager Kraamkamers, Samenwerkingsverband Woningcorporaties voor Versnelling van de Verduurzaming van de sociale woningvoorraad in Limburg, in opdracht van de acht grootste Limburgse Woningcorporaties (C8) en de provincie Limburg (jan 2019 – juli 2021)
 • Projectleiding Transitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Parkstad, in opdracht van vier GGZ instellingen: Levanto, Koraalgroep, Mondriaan en Leger des Heils 2019 – 2020
 • Regionale Prestatieafspraken Parkstad, voor de Parkstadgemeenten (Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, Simpelveld, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken), de Bestuursregio Parkstad en de Corporaties in Parkstad september 2018 – 2019
 • Visie op VrijeTijdseconomie Zuid-Limburg, voor de 18 zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg, mei 2018 – heden
 • Procesmanagement, kwartiermaken en opstellen plan van aanpak voor Ouderenhuisvesting mbt WMO convenant, Langer Thuis Wonen en Geclusterd Verzorgd Wonen, voor de gemeente Maastricht, juli 2017 – jan 2018
 • Kwartiermaken, Procesbegeleiding en opstellen Samenwerkingsovereenkomst, voor ”Housing” Uitvoeringsorganisatie Uitstroom uit de GGZ, (Beschermd Wonen) en Maatschappelijke Opvang, met gemeente, woningcorporaties, GGZ- en MO Instellingen voor de gemeente Maastricht, jan – dec 2017
 • Ontwikkeling en Centrumgemeente-Regie van het dossier Veilig Thuis voor de gemeente Maastricht, jan 2017 – heden
 • Strategisch adviseur bestuur woningcorporatie de Veste, Ommen/ Enschede inzake aanvragen ontheffing woningregio’s; bestuurlijke procesregie; ontwikkelen toekomststrategie vastgoedportefeuille studentenwoningen campus UT en visie op studentenhuisvesting; mei 2016 – heden
 • Training Inspiratiedagen, voor managers en professionals op zoek naar inspiratie en bevlogenheid op het werk, samen met Fermate Coaching; 4 keer per jaar in 2017
 • Procesbegeleider/ facilitator gemeente Boxmeer inzake ontwikkeling demografische visie; mei juni 2016
 • Heisessie teamcoaching, Dept of Pathology, Universiteit Maastricht; april 2016
 • Diverse coachingstrajecten professionals, CEO’s en particulieren; doorlopend

Opdrachtenportefeuille Provincie Limburg 2011-2016

 • Ontwikkeling strategisch Kader en kwartiermaken nieuwe GS portefeuille Stedelijke Ontwikkeling
 • Strategieontwikkeling voor College van GS op diverse andere thema’s zoals Leegstand & Herbestemming, Agenda Stad, MIRT, Grensoverschrijdende Agglomeratie zuid-Limburg en  sociaal-economisch beleid Parkstad
 • Strategische herijking van het Kader en Programma Wonen en Leefbaarheid
 • Projectmanagement woonvisies noord-, midden- en zuidLimburg, incl bestuurlijke aftrap POL (Provinciale Omgevingsvisie) en Woonvisies in de drie regio’s en stevige lobby Den Haag inzake Verhuurdersheffing Woningcorporaties

Opdrachtenportefeuille Inspires Management (eigenaar) <2011

 • Strategie communicatie en participatie gebiedsvisie Kerkrade-Oost I; gemeente Kerkrade; 2011
 • Strategisch adviseur over visie en ambitieniveau m.b.t. energie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) , woningcorporatie Wonen Limburg; 2010
 • Projectmanager renovatie, sloop-nieuwbouw en conceptonwikkeling voor diverse herstructureringsprojecten in krachtwijken Utrecht Overvecht en Utrecht West, voor Woningcorporatie Portaal; jan – juli 2008
 • Projectmanager Masterplan schoollocaties Maarssen- dorp, Ontwikkeling Brede School concept voor de gemeente Maarssen; nov 2006- juli 2007
 • Adviseur organisatieontwikkeling en implementatie projectmatig werken, IJsselsteinse Woningbouwvereniging; jan – mei 2007
 • Organisatieadvies reorganisatie facilitair bedrijf, Welzijnsorganisatie Stichting Combiwel Amsterdam; sept – dec 2006
 • Projectmanagement diverse herstructureringsprojecten op gebiedsniveau en locatieniveau, Woningcorporatie Portaal Utrecht; okt 2005 – medio 2006

<2005

 • Programmamanager Integraal WijkProgramma Overvecht; in dienst van Gemeente Utrecht;
  15 oktober 2003 – 1 oktober 2005
 • Projectmanager en Adviseur stedelijke en regionale ontwikkeling: oa projectmanagement herstructurering Maarssen-dorp, herstructurering Admiraal de Ruijterweg Bos en Lommer, stationsomgeving Randstadrail Pijnacker, strategisch communicatieadvies Woningbedrijf Rotterdam, Programmamanager Structuurvisie Twente noord-oost, Provincie Overijssel;  in dienst van Twynstra Gudde Management Consultants;
  1 februari 2000 – 15 oktober 2003
 • Consultant woningbouw, grondbeleid, locatieontwikkeling en vastgoedmarktonderzoek: evaluatie VINEX Ministerie VROM, advisering actief grondbeleid diverse gemeenten, start MHAL samenwerking zuid-Limburg, diverse marktonderzoeken; in dienst van Kolpron Consultants (nu Ecorys);
  1 oktober 1998 – 31 december 1999

“light your fire, keep it burning and let it change the world!”