firestarter.nu

Firestarter, Strategisch adviseur, Kwartiermaker

rood-bos
Zoekt u een Firestarter, Strategisch adviseur of kwartiermaker op bestuurlijk niveau?
Voor conceptontwikkeling, corporate strategy, organisatieadvies, programmamanagement, procesregie, in de initiatieffase van nieuwe ambities en vormen van samenwerking. Interbestuurlijke samenwerking. Van droom naar daad. Van vonk tot vuur. Bezieling en zakelijkheid. Inspireren, Omdenken, Kantelen, Kwartiermaken.
Gespecialiseerd in stedelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, openbaar bestuur, publiek en sociaal domein.

Firestarter biedt bevlogenheid, strategische scherpte en resultaatgerichtheid met oog voor menselijkheid, politieke sensitiviteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Haneveld Klein Sarah 18325
IMG_0598

IMG_0194


Firestarter.nu is organisatieadvies- en coachingsbureau

Wij leveren inspiratie, daadkracht, nieuw elan en gedrevenheid voor de opstart of doorontwikkeling van al uw ambities, in toekomstvisies, projecten of programma’s. Samen met u begeleiden wij de stap van droom naar daad. Als interimmanager, kwartiermaker, vliegwiel, strategisch bestuursadviseur of begeleider van start-ups. Ook voor het opzetten of uitbouwen van samenwerkingsverbanden of transitietrajecten kunt u bij ons terecht. Ook daar waar tussen- en binnen organisaties diverse en uiteenlopende belangen en drijfveren een rol spelen. Met een strategisch-inhoudelijke blik en oog voor potentie en mensen.

Gespecialiseerd in (semi)overheden op het domein van volkshuisvesting (corporaties), stedelijke ontwikkeling en sociaal domein (zorg- en onderwijsinstellingen).

Daarnaast bieden wij executive coachingstrajecten aan voor bestuurders, managers en professionals.

Onze missie

Firestarter.nu wakkert nieuwe energie, inspiratie, ontwikkeling en vernieuwing aan bij mensen en organisaties vanuit hun eigen vuur, dwz hun eigen potentieel en kracht.

Onze visie

Onze visie is dat maatschappelijke ontwikkelingen vragen om leiderschap en een nieuwe koers, zowel qua inhoudelijke focus als qua manier van werken. Leiderschap die zich kenmerkt door flexibiliteit, toekomstbestendigheid en openheid. Samenwerken in netwerkstructuren en van onderop is nodig, gepaard met lef om veranderingen door te zetten en keuzes te maken.

“inspiratie, visie, strategie, vernieuwing”