firestarter.nu

Firestarter, Strategisch adviseur, Kwartiermaker

Zoekt u een Firestarter, Strategisch adviseur of kwartiermaker op bestuurlijk niveau?
Voor conceptontwikkeling, corporate strategy, organisatieadvies, programmamanagement, procesregie, in de initiatieffase van nieuwe ambities en vormen van samenwerking. Interbestuurlijke samenwerking. Van droom naar daad. Van vonk tot vuur. Bezieling en zakelijkheid. Inspireren, Omdenken, Kantelen, Kwartiermaken.
Gespecialiseerd in de opstart van nieuwe projecten, programma’s en samenwerkingsprocessen in de stedelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, openbaar bestuur, publiek en sociaal domein.

Firestarter biedt bevlogenheid, strategische scherpte en resultaatgerichtheid met oog voor menselijkheid, politieke sensitiviteit en maatschappelijke betrokkenheid.

6f8d92fb-1fdd-4ef4-a48a-ffbe797af6ab
IMG_2049

IMG_0194


Firestarter.nu is organisatieadviesbureau

Met inspiratie, daadkracht, nieuw elan en gedrevenheid begeleid ik u bij de opstart of doorontwikkeling van al uw ambities, in toekomstvisies, projecten, programma’s of samenwerkingsprocessen. Samen zetten wij de stap van droom naar daad.

U kunt mij inzetten als interimmanager, regisseur van samenwerkingsprocessen, kwartiermaker, vliegwiel, strategisch (bestuurs)adviseur of begeleider van start-ups. Ook voor het opzetten of uitbouwen van samenwerkingsverbanden of transitietrajecten kunt u bij mij terecht. Ook daar waar tussen- en binnen organisaties diverse en uiteenlopende belangen en drijfveren een rol spelen. Met een strategisch-inhoudelijke blik en oog voor potentie en mensen. Ik geef niet zomaar op, zie overal kansen, weet mensen te enthousiasmeren en ben scherp op de inhoud.

Gespecialiseerd in samenwerkingsprocessen en werkzaam voor (semi)overheden op het domein van volkshuisvesting (corporaties), stedelijke ontwikkeling en sociaal domein (zorg- en onderwijsinstellingen).

Onze missie

Met Firestarter.nu is mij missie het aanwakkeren van nieuwe energie, inspiratie, ontwikkeling en vernieuwing bij de mensen en organisaties waarmee ik werk.

Onze visie

Mijn visie is dat maatschappelijke ontwikkelingen vragen om authenticiteit, verbindend leiderschap en een nieuwe koers, zowel qua inhoudelijke focus als qua manier van werken. Leiderschap die zich kenmerkt door flexibiliteit, toekomstbestendigheid en openheid. Samenwerken in netwerkstructuren en van onderop is nodig, gepaard met lef om veranderingen door te zetten en keuzes te maken.

“inspiratie, visie, strategie, vernieuwing”